Leichte SpracheSuche

Informace v češtině

„Und wenn i a Musi här…[Když slyším muziku...] – Horní Falc a její mateníky

Den tanců bavoráků, který se koná 25. května 2019 ve Furthu im Wald, slibuje živou zábavu. Akci pořádají Odbor kultury a regionální péče Kraje Horní Falce, Odbor kultury okresu Cham a město Furth. Tuto sobotu se vše točí kolem tance bavoráku, který je velmi oblíbený a rozšířený také v Horní Falci a který je od roku 2016 zapsaný do německého zemského a spolkového seznamu Imateriálního kulturního dědictví.

Akce bude zahájena v 11 hodin na radnici ve velké zasedací síni, kde zazní bavoráky v podání žáků furthské základní školy pod vedením pana Floriana Schwemina, náměstka ředitele Krajského odboru kultury a regionální péče. Po úvodu pana Dr. Tobiase Appla, ředitele Krajského odboru kultury a regionální péče, budou následovat dvě přednášky o historii a současnosti bavoráků v oblasti Furthu im Wald: Sepp Roider se bude věnovat bývalým hudebním souborům a dochovaným bavorákům z Furthu im Wald a okolí. Werner Perlinger posluchače seznámí s vývojem hlásných a prvním městských hudebních kapel.

Ve13:05 hod. Vás Heinz Winklmüller zve k procházce dějinami města Furth. Během procházky, kterou zpestří činoherní a hudební ukázky, půjde také o hostince a živou hudební tradici ve městě.

Odpoledne můžete bezplatně navštívit nejrůznější muzikantské, pěvecké a taneční workshopy s vynikajícími referenty. Kromě kurzů pro dechové, smyčcové, strunné nástroje a dudy nebude chybět kurz rytmického doprovodu bavoráků na cajon a kreativní dílna na psaní bavorákových textů. K tomu nabízíme pěvecké a taneční workshopy stejně tak jako školení, jak zprostředkovat bavoráky dětem. Ke zpěvu zveme také ve dvou furthských domech důchodců. Naše pestrá nabídka je určena dospělým i dětem, laikům i profíkům.

Nejen rodiny nadchne výlet ke kladivovému mlýnu ve furthské čtvrti Voithenberg, kde se koná taneční a pěvecký workshop. Krojový spolek „d’Pastritztaler“ otevře svou muzejní stodolu a provede zájemce starou kovárnou.

I bez účasti na workshopech se 25. května vyplatí přijet do Furthu im Wald. Již od 10:30 budou ve dvoře bývalého soudu hrát různé hudební skupiny pod vedením Seppa Blahy, dechový orchestr Furth im Waldbude bude řídit Adi Altmann a folklórní skupinu chamského gymnázia povede Siegi Mühlbauer. Kromě toho se nabízí možnost spontánního muzicírování. V případě zájmu stačí, když se krátce ohlásíte u pořadatelů v radnici. Kromě tří pořadatelů se zde představí zemský spolek péče o domovinu, Hornofalští přátelé hudební hudby a okresní hudební škola. U příležitosti Dne bavoráků připravil Herbert Wirrer malou výstavu notového materiálu a nástrojů z Hornofalcského hudebního archivu kraje Horní Falc (OVA), sbírek furtské lidové hudby a sbírky Griesbeck. Výstava je k vidění již od 22. května.

Kdo má zájem o působivou zábavu ke kávě a zákusku, může od 14:30 zavítat do hostince Mühlberger. Tam na Vás čeká soubor Further Volksmusik pod vedením Marthy Wutz s pestrým programem na téma „Zwiefach ist net oafach“ [Bavorák není jednoduchý].

Večerní akce slavnostně zahájí v 19:00 hodin prezident Krajského sněmu a zemský rada Franz Löffler společně se starostou města Furth im Wald, Sandrem Bauerem, v hostinci Gasthaus zum Bay. O zábavu, při které nepřijdou zkrátka ani tance chtiví hosté, se postarají dechová kapela Schießl v hostinci Gasthof zum Bay, soubory Regensburger Wirtshausmusikanten a Further Tanzlmusi v Kolpinghaus, skupina MWE v Stangerl am Platzl, Domažlická dudácká muzika v Café VIP a soubor Streicherstammtisch pod vedením Franze Maiera v Café Mokka.